OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/11640,Nabor-respondentow-do-jakosciowych-badan-serwisu-internetowego.html
13.07.2024, 18:04

Nabór respondentów do jakościowych badań serwisu internetowego

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : do 18 stycznia 2019 r., do godz. 09.00.

Metadane

Data publikacji : 11.01.2019
Data modyfikacji : 22.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Więcek

Opcje strony