OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/11745,Transkrypcja-nagran-audio-wystapien-oraz-paneli-dyskusyjnych-z-konferencji-spotk.html
13.07.2024, 17:47

Transkrypcja nagrań audio wystąpień oraz paneli dyskusyjnych z konferencji, spotkań i wywiadów, w języku polskim

ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : do 18 lutego 2019 r.

Metadane

Data publikacji : 12.02.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grażyna Michalczyk-Brzezina Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej

Opcje strony