OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/11791,Dostawa-i-montaz-klimatyzacji.html
13.07.2024, 17:33

Dostawa i montaż klimatyzacji

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : 11 marca 2019 r. do godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 26.02.2019
Data modyfikacji : 24.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Więcek
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Więcek

Opcje strony