OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/14023,Przeprowadzenie-szkolenia-w-formie-webinarium-dla-beneficjentow-dzialania-42-Pro.html
16.06.2024, 10:47

Przeprowadzenie szkolenia w formie webinarium dla beneficjentów działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz przedstawicieli zamawiającego pt. Nowe Prawo zamówień publicznych - zmiany 2021

Ogłoszenie o planowanym zamówieniu

Termin składania ofert : do 2 grudnia 2020 r. do godz.12:00

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony