OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/14569,Swiadczenie-uslug-w-zakresie-przeprowadzek-polegajacych-na-transporcie-stanowisk.html
2021-06-13, 18:53

Świadczenie usług w zakresie przeprowadzek polegających na transporcie stanowisk pracy tj.: mebli, sprzętu komputerowego, elektronicznego, kserokopiarek/urządzeń wielofunkcyjnych, pudeł oraz innych niezbędnych sprzętów

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 7 maja 2021 r. do godziny 13:00

Metadane

Data publikacji : 26.04.2021
Data modyfikacji : 17.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony