OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Odbiór, wywóz i niszczenia dokumentów w systemie pojemnikowym w przynajmniej III klasie tajności zgodnie z wymogami normy DIN 66399.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 21 czerwca 2021 r., do godz. 9:00

Metadane

Data publikacji : 10.06.2021
Data modyfikacji : 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry