OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/14708,Odbior-wywoz-i-niszczenia-dokumentow-w-systemie-pojemnikowym-w-przynajmniej-III-.html
2021-10-20, 19:02

Odbiór, wywóz i niszczenia dokumentów w systemie pojemnikowym w przynajmniej III klasie tajności zgodnie z wymogami normy DIN 66399.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 21 czerwca 2021 r., do godz. 9:00

Metadane

Data publikacji : 10.06.2021
Data modyfikacji : 23.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony