OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/14975,Sukcesywne-dostawy-materialow-eksploatacyjnych-do-drukarek-oraz-odbior-pojemniko.html
2021-10-20, 17:43

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz odbior pojemników po zużytych materiałach eksploatacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 25 sierpnia 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 17.08.2021
Data modyfikacji : 19.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony