OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/14993,Dostawa-wniesienie-i-montaz-szaf-biurowych.html
2021-10-20, 17:32

Dostawa, wniesienie i montaż szaf biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 26 sierpnia 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 19.08.2021
Data modyfikacji : 03.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony