OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15050,Usluga-sukcesywnego-odbioru-odpadow.html
2021-10-20, 18:41

Usługa sukcesywnego odbioru odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 16.09.2021

Metadane

Data publikacji : 10.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony