OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15105,Badanie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2021-oraz-2022-OPI-PIB.html
16.06.2024, 12:07

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz 2022 OPI PIB

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 12 października 2021 r.

Metadane

Data publikacji : 20.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony