OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15106,Rekrutacja-ekspertow-do-paneli-eksperckich-zapewnienie-wsparcia-technicznego-w-t.html
13.07.2024, 19:16

Rekrutacja ekspertów do paneli eksperckich, zapewnienie wsparcia technicznego w trakcie realizacji paneli oraz sporządzanie transkrypcji w ramach badania pn. „Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich"

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 27 września 2021 r., do godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 20.09.2021
Data modyfikacji : 28.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony