OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15115,Usluga-serwisu-i-konserwacji-8-ekspresow-do-kawy.html
16.06.2024, 10:31

Usługa serwisu i konserwacji 8 ekspresów do kawy

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 29 września 2021 r., do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 23.09.2021
Data modyfikacji : 05.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony