OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Realizacja eksperckich wywiadów pogłębionych (diad i triad) w ramach badania pn. ”Zapotrzebowanie na kształcenie na kierunkach nauczycielskich”

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 13.10.2021, do godz. 10

Metadane

Data publikacji : 06.10.2021
Data modyfikacji : 06.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry