OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15330,Realizacja-odslonowej-kampanii-reklamowej-w-serwisach-Facebook-Google-oraz-Twitt.html
2021-12-08, 03:40

Realizacja odsłonowej kampanii reklamowej w serwisach Facebook, Google oraz Twitter.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 16.11.2021 r. do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony