OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15343,Realizacja-trzech-szkolen-w-formie-webinarium-dla-beneficjentow-dzialania-42-Pro.html
2021-12-08, 03:49

Realizacja trzech szkoleń w formie webinarium dla beneficjentów działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz pracowników zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 18 listopada do godz. 12.00

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Data modyfikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony