OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15344,Dostawa-monitorow-biurowych.html
2021-12-08, 05:05

Dostawa monitorów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 19 listopada 2021 r. godz.12:00

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Data modyfikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony