OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15367,Swiadczenie-uslug-pocztowych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym.html
2021-12-08, 05:06

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 10 grudnia 2021 r. do godz.12

Metadane

Data publikacji : 24.11.2021
Data modyfikacji : 03.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony