OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dostęp do specjalistycznej platformy chmurowej do adnotacji medycznych danych obrazowych w modelu SaaS

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 22.12.2021 r. do godz. 9:00

Metadane

Data publikacji : 17.12.2021
Data modyfikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry