OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15450,Dostep-do-specjalistycznej-platformy-chmurowej-do-adnotacji-medycznych-danych-ob.html
23.05.2024, 04:32

Dostęp do specjalistycznej platformy chmurowej do adnotacji medycznych danych obrazowych w modelu SaaS

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 22.12.2021 r. do godz. 9:00

Metadane

Data publikacji : 17.12.2021
Data modyfikacji : 23.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony