OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15462,Swiadczenie-uslug-polaczen-glosowych-opartych-na-VoIP-oraz-PREFIX-oraz-sprzedaz-.html
23.05.2024, 04:47

Świadczenie usług połączeń głosowych opartych na VoIP oraz PREFIX oraz sprzedaż i dostawę aparatów telefonicznych do obsługi VOIP

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 30 grudnia 2021 r. do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 23.12.2021
Data modyfikacji : 27.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony