OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15467,Dzierzawa-polaczenia-swiatlowodowego-pomiedzy-serwerownia-NASK-Centrum-Przetwarz.html
25.05.2024, 13:10

Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD), a serwerownią T-Mobile Data Center na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 5 stycznia 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2021
Data modyfikacji : 27.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony