OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15505,Dzierzawa-polaczenia-swiatlowodowego-pomiedzy-serwerownia-NASK-Centrum-Przetwarz.html
25.05.2024, 12:28

Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD)

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 11.01.2022 r., do godz 12.00

Metadane

Data publikacji : 10.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony