OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15613,Swiadczenie-uslug-relokacji-sprzetu-serwerowego.html
23.05.2024, 05:01

Świadczenie usług relokacji sprzętu serwerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 3 lutego 2022 r. do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 31.01.2022
Data modyfikacji : 03.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony