OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15614,Dzierzawa-polaczenia-swiatlowodowego-pomiedzy-serwerownia-NASK-Centrum-Przetwarz.html
23.05.2024, 05:15

Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zlokalizowaną w Warszawie, a serwerownią T-Mobile Data Center zlokalizowaną w Piasecznie na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 4 lutego 2022 r. do godz.10.00

Metadane

Data publikacji : 31.01.2022
Data modyfikacji : 03.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony