OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15629,Swiadczenie-uslug-relokacji-sprzetu-serwerowego.html
23.05.2024, 05:26

Świadczenie usług relokacji sprzętu serwerowego

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 10 lutego 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 04.02.2022
Data modyfikacji : 18.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony