OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15634,Zapewnienie-dedykowanego-lacza-pomiedzy-siedziba-Zamawiajacego-a-wynajmowanym-pr.html
23.05.2024, 04:59

Zapewnienie dedykowanego łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wynajmowanym przez Zamawiającego budynkiem zlokalizowanym przy ul. Rychlińskiego 2 w Warszawie.

Termin składania ofert : do 10 lutego 2022 r.,do godz. 12.00

Metadane

Data publikacji : 07.02.2022
Data modyfikacji : 21.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony