OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Dzierżawa połączenia światłowodowego pomiędzy serwerownią NASK Centrum Przetwarzania Danych (CPD) zlokalizowaną w Warszawie, a serwerownią T-Mobile Data Center zlokalizowaną w Piasecznie na potrzeby transmisji (wymiany) danych z wykorzystaniem udostępnionej infrastruktury światłowodowej – dzierżawionego łącza światłowodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 28 lutego 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 23.02.2022
Data modyfikacji : 04.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry