OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15713,Sporzadzenie-opinii-po-analizie-dokumentacji-oraz-wizji-lokalnej-na-miejscu-real.html
19.05.2024, 10:01

Sporządzenie opinii po analizie dokumentacji oraz wizji lokalnej na miejscu realizacji projektu „ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : do 31 marca 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 01.03.2022
Data modyfikacji : 20.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Lech Zakrzewska
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony