OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15894,Dostawa-35-szt-telefonow-komorkowych.html
25.05.2024, 13:58

Dostawa 35 szt. telefonów komórkowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 22 kwietnia 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 14.04.2022
Data modyfikacji : 15.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony