OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15913,Opracowanie-koncepcji-i-wykonanie-strony-internetowej.html
19.05.2024, 10:41

Opracowanie koncepcji i wykonanie strony internetowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 27 kwietnia 2022 r. do godz. 12

Metadane

Data publikacji : 22.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony