OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/15980,Wykonanie-i-dostawa-do-siedziby-Zamawiajacego-gadzetow-promocyjnych.html
23.05.2024, 05:12

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego gadżetów promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 20 maja 2022 r. do godziny 12.00

Metadane

Data publikacji : 11.05.2022
Data modyfikacji : 19.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony