OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16012,Swiadczenie-uslug-eksperckich-w-zakresie-analizy-trendow-rozwoju-dzialalnosci-na.html
29.05.2024, 14:11

Świadczenie usług eksperckich w zakresie analizy trendów rozwoju działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutów badawczych w Polsce

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 20 maja 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2022
Data modyfikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony