OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16015,Kompleksowa-obsluga-podrozy-krajowych-i-zagranicznych-na-potrzeby-Osrodka-Przetw.html
14.04.2024, 06:21

Kompleksowa obsługa podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 26 maja 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 19.05.2022
Data modyfikacji : 09.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony