OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16033,Swiadczenie-uslug-eksperckich-w-zakresie-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej.html
14.04.2024, 06:47

Świadczenie usług eksperckich w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów naukowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 31 maja 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony