OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16126,Swiadczenie-uslug-konserwacji-i-naprawy-urzadzen-wielofunkcyjnych.html
18.04.2024, 12:50

Świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń wielofunkcyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 29 czerwca 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 21.06.2022
Data modyfikacji : 21.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agata Rychowiecka

Opcje strony