OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16367,Publikacja-pieciu-artykulow-sponsorowanych-w-wysokonakladowym-tygodniku-spoleczn.html
25.05.2024, 13:21

Publikacja pięciu artykułów sponsorowanych w wysokonakładowym tygodniku społeczno-informacyjnym, w prasie drukowanej, kolorowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 19 września 2022

Metadane

Data publikacji : 13.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Rychowiecka Dział Zamówień Publicznych

Opcje strony