OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16388,Odbior-transport-i-zagospodarowanie-odpadow-komunalnych.html
23.05.2024, 04:16

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 29.09.2022 r.

Metadane

Data publikacji : 20.09.2022
Data modyfikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agata Rychowiecka

Opcje strony