OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16443,Kompleksowa-obsluga-2-dniowego-szkolenia-wyjazdowego-dla-beneficjentow-Programu-.html
23.05.2024, 04:37

Kompleksowa obsługa 2-dniowego szkolenia wyjazdowego dla beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 10 października 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Data modyfikacji : 26.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Szczycińska

Opcje strony