OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16518,Dostawa-artykulow-biurowych.html
19.05.2024, 09:35

Dostawa artykułów biurowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 28 października 2022 r.

Metadane

Data publikacji : 19.10.2022
Data modyfikacji : 09.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Szczycińska

Opcje strony