OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16708,Swiadczenie-uslug-telekomunikacyjnych-telefonii-komorkowej-oraz-Internetu-mobiln.html
23.05.2024, 06:11

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 22.12.2022 r.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2022
Data modyfikacji : 12.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Szczycińska

Opcje strony