OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16722,Dostawa-prasy-w-2023-r.html
23.05.2024, 05:44

Dostawa prasy w 2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 30 grudnia 2022 r. do godz. 10:00

Metadane

Data publikacji : 22.12.2022
Data modyfikacji : 28.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Szczycińska

Opcje strony