OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16851,Swiadczenie-uslugi-przechowywania-i-udostepniania-plikow-w-chmurze.html
19.05.2024, 11:16

Świadczenie usługi przechowywania i udostępniania plików w chmurze

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 08.02.2023 godz. 12.00

Metadane

Data publikacji : 01.02.2023
Data modyfikacji : 13.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony