OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16865,Zapewnienie-szerokopasmowego-dostepu-do-Internetu.html
25.05.2024, 12:14

Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : Do 13 lutego 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 06.02.2023
Data modyfikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Szczycińska Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Szczycińska

Opcje strony