OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16914,Swiadczenie-uslugi-ochrony-przed-atakami-DDoS.html
25.05.2024, 13:45

Świadczenie usługi ochrony przed atakami DDoS

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 27.02.2023 do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 20.02.2023
Data modyfikacji : 28.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony