OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/16955,Wykonanie-z-korekcja-graficzna-dokumentacji-fotograficznej-projektow-realizowany.html
23.05.2024, 05:10

Wykonanie, z korekcją graficzną dokumentacji fotograficznej projektów realizowanych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 4.2

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 15.03.2023

Metadane

Data publikacji : 07.03.2023
Data modyfikacji : 04.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony