OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17042,Swiadczenie-uslugi-serwisu-pogwarancyjnego-infrastruktury-serwerowej.html
19.05.2024, 09:58

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego infrastruktury serwerowej

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 18.04.2023 do godz. 12:00

Metadane

Data publikacji : 11.04.2023
Data modyfikacji : 21.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony