OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17046,Dostawa-i-montaz-fabrycznie-nowych-wewnetrznych-materialowych-rolet-okiennych-w-.html
19.05.2024, 11:17

Dostawa i montaż fabrycznie nowych, wewnętrznych, materiałowych rolet okiennych w ilości 100 szt. wraz z demontażem i oczyszczeniem ram okiennych z obecnie zamontowanych rolet/żaluzji

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 21 kwietnia 2023 r. do godz.: 12:00

Metadane

Data publikacji : 14.04.2023
Data modyfikacji : 19.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Rychowiecka Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Agata Rychowiecka

Opcje strony