OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17053,Kompleksowa-organizacja-i-obsluga-konferencji.html
19.05.2024, 09:24

Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 27 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

Metadane

Data publikacji : 19.04.2023
Data modyfikacji : 15.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ćwikła Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony