OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

https://bip2.opi.org.pl/opi/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-130/17111,Swiadczenie-uslug-serwisu-konserwacji-i-naprawy-klimatyzatorow-mobilnych-w-pomie.html
23.05.2024, 05:03

Świadczenie usług serwisu, konserwacji i naprawy klimatyzatorów mobilnych w pomieszczeniach biurowych w budynkach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert : 11 maja 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 04.05.2023
Data modyfikacji : 31.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Rychowiecka Dział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Anna Ćwikła

Opcje strony